Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > Zverejnenie dokumentov > Ekonomicky oprávnené náklady

 

O nás, cenník

DSA
 
 
 
Domov  seniorov  ARCHA  je  verejným  poskytovateľom  sociálnych  služieb  v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych  službách  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č. 455/1991  Zb.  o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zriaďovateľom Domova seniorov ARCHA je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Zriaďovacia  listina  bola  schválená  uznesením   Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta
Slovenskej republiky Bratislava č. 688/2009 dňa 30.4.2009.

Víziou zariadenia je: 
- aby DS ARCHA vytváral podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb tak, aby sa v čo najväčšej miere približovali prirodzenému prostrediu  
- aby DS ARCHA bol vyhľadávaným zariadením nielen z dôvodu poskytovania sociálnych služieb, ale aj kvôli dôstojnému ľudskému a individuálnemu zaobchádzaniu s prijímateľom, bezpečiu a odbornej  kvalifikácii zamestnancov
 - aby DS ARCHA podporoval prijímateľov vo využívaní miestnych inštitúcií, pomáhal udržiavať vzťahy nielen s rodinou a známymi, ale aj s komunitnými inštitúciami, a tak pripodobňoval prijímateľom bežný život
- aby DS ARCHA vytváral pre svoju cieľovú skupinu prijímateľov atraktívne a zaujímavé kultúrne, duchovné a vzdelávacie aktivity
- aby DS ARCHA bol inovatívnym zariadením v poskytovaní sociálnych služieb 
- aby DS ARCHA vytváral  priestor pre rozvoj vzťahov poskytovateľa sociálnych služieb a prijímateľa sociálnych služieb, ktorý bude založený na spolupráci, partnerstve a individuálnom prístupe
- aby DS ARCHA podporoval rehabilitáciu v zariadení s rehabilitačnými pomôckami
- aby DS ARCHA poskytoval erudovanú ošetrovateľskú starostlivosť
- aby DS ARCHA naďalej zlepšoval spoluprácu s externými lekármi
- aby DS ARCHA neustále zvyšoval odbornosť svojich zamestnancov

Cenník za poskytované sociálne služby si môžete pozrieť na odkaze nižšie.


 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás, cenník

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies