Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > O nás

 

O nás

DSA
 
 
 
Domov  seniorov  ARCHA  je  verejným  poskytovateľom  sociálnych  služieb  v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych  službách  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č. 455/1991  Zb.  o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zriaďovateľom Domova seniorov ARCHA je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Zriaďovacia  listina  bola  schválená  uznesením   Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta
Slovenskej republiky Bratislava č. 688/2009 dňa 30.4.2009.


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Domov seniorov ARCHA
Rozvodná 25
831 01 Bratislava
Tel: +421 2 54 77 36 48 - informátor
E-mail: dsarcha@dsarcha.sk

Podrobný kontakt

 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.