Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > O nás

 

Krátke kurikulum

 
 
 
Domov  seniorov  Archa  je  verejným  poskytovateľom  sociálnych  služieb  v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych  službách  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č. 455/1991  Zb.  o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zriaďovateľom Domova seniorov Archa je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Zriaďovacia  listina  bola  schválená  uznesením   Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta
Slovenskej republiky č. 688/2009 dňa 30.4.2009.

Domov seniorov ARCHA poskytuje sociálne služby formou:
celoročného trvalého pobytu v zariadení pre seniorov s kapacitou 83 lôžok
dočasného pobytu (max. 1/2 roka v jednom kalendárnom roku) v zariadení opatrovateľskej
služby s kapacitou 24 lôžok
denného pobytu v dennom stacionári pre 8 obyvateľov Bratislavy

Klientom   zariadenia,  okrem  odborných   a  obslužných   činností,  ponúkame   aj   kondičnú
ergoterapiu.  Jej  úlohou  je  posilniť fyzickú a psychickú aktivitu, motivovať ich k zachovaniu,
obnove  alebo  zvýšeniu  kvality  života  v  zmysle  naplnenia  definície Svetovej zdravotníckej
organizácie o fyzickom, psychickom a sociálnom zdraví.
Multidisciplinárny  tím  odborníkov  ponúka  príležitosť  rozvíjať  osobné  hodnoty,  napĺňať si
duchovné potreby podľa vierovyznania, vnímať krásu a radosť v každom jednom prežitom dni. 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Krátke kurikulum

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Domov seniorov Archa
Rozvodná 25
831 01 Bratislava
Tel: +421 2 54 77 36 48 - informátor
E-mail: dsarcha@dsarcha.sk

Podrobný kontakt

 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.