Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > Aktivity

 

Aktivity v DS Archa

 
 
 

Aktivácia obyvateľov prebieha formou:

 • kognitívnej rehabilitácie (pamäťové cvičenia, orientácia v priestore a čase)
 • aktivít zameraných na pohybové schopnosti (rozcvička, dychové cvičenia, jemná motorika)
 • pracovnej terapie(činnosti smerujúce k podpore aktivity obyvateľov s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti a momentálny zdravotný stav)
 • muzikoterapie (počúvanie hudby, spev, rytmizácia)
 • biblioterapie

Aktivácia pomocou rehabilitácie:

 • realizuje sa v rehabilitačnej miestnosti aj v priestoroch domova - spoločenské priestory, chodba, individuálne na izbách
 • zahŕňa dychové cvičenia, stimuláciu dolných končatín vírivým kúpeľom a prvkami bazálnej stimulácie, rehabilitačné techniky spojené s využitím elektroliečebných prístrojov, pomôcky na precvičovanie horných a dolných končatín
 • pri nácviku chodze sa používajú všetky dostupné podporné rehabilitačné pomôcky - rolátor, trojkolka, G-aparát

Oslavy jubilantov

Pripomínanie si narodenín a menín našich obyvateľov patrí k pravidelným činnostiam DSA. Zvyčajne koncom mesiaca je u nás „slávnostný deň”, kedy oslavujeme a blahoželáme všetkým obyvateľom, ktorí mali narodeniny alebo meniny aj s možnou prítomnosťou ich rodinných príslušníkov a blízkych. Taktiež privítame a predstavíme nových obyvateľov. Častokrát sú súčasťou osláv vystúpenia umelcov alebo detí z blízkej materskej škôlky. Úzko spolupracujeme aj s domom kultúry na Kramároch.

Duchovné aktivity v DS Archa

Starostlivosť o duchovnú stránku života a potreby našich seniorov je samozrejmou súčasťou komplexných opatrovateľských služieb. Obyvatelia majú možnosť zúčastniť sa každodenných duchovných stretnutí s modlitbou sv. ruženca, pravidelných bohoslužieb v našej kaplnke, je im poskytnuté duchovné poradenstvo a doprevádzanie kňazom vo finále života.
Rešpektujeme prísne individuálne požiadavky obyvateľov, ako aj ich príbuzných pre túto formu opatery, vychádzame z individuálnej a rodinnej anamnézy, čo akceptujeme v našej ponuke.

Ostatné aktivity v DS Archa

 • účasť aj aktívna na seminároch, konferenciách so seniorskou problematikou
 • aktívne prezentovanie života seniorov v DSA, v televíznych, rozhlasových a tlačových správach
 • pedagogické pôsobenie v rámci pedagogickej fakulty UK – DSA má certifikát fakultnej školy
 • v rámci Slovenskej zdravotnej univerzity sme trvalým výcvikovým pracoviskom pre komunitné ošetrovateľstvo
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktivity v DS Archa

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Domov seniorov Archa
Rozvodná 25
831 01 Bratislava
Tel: +421 2 54 77 36 48 - informátor
E-mail: dsarcha@dsarcha.sk

Podrobný kontakt

 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.