Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > Zverejnenie dokumentov > Ekonomicky oprávnené náklady

 

Aktivity v DS Archa

DSA
 
 
 

Aktivity:

 • udržanie kognitívnych schopností (pamäťové cvičenia, orientácia v priestore a čase)
 • aktivity zamerané na pohybové schopnosti (rozcvička, dychové cvičenia, cvičenie jemnej a hrubej motoriky)
 • ergoterapia (činnosti smerujúce k podpore aktivity s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti a momentálny zdravotný stav)
 • aktivity s prvkami muzikoterapie (počúvanie hudby, spev, rytmizácia)
 • aktivity s prvkami biblioterapie (čítanie kníh)
 • vydávanie "ARCHA novín" (prijímatelia píšu príspevky do novín, ktoré sa v rámci zariadenia štvrťročne vydávajú)
 • tematické diskusie (diskusia na rôzne témy zo života)
 • aktivity s prvkami reminiscencie (aktivity zamerané na dlhodobú pamäť, aktivizácia pomocou spomienok)

Úlohou denných aktivít je posilniť fyzickú a psychickú činnosť, motivovať seniorov k zachovaniu, 
obnove  alebo  zvýšeniu  kvality  života.

Multidisciplinárny  tím  odborníkov  ponúka  príležitosť  rozvíjať  osobné  hodnoty.Rehabilitácie:
 • realizuje sa v rehabilitačnej miestnosti aj v priestoroch zariadenia - spoločenské priestory, chodba, individuálne na izbách
 • zahŕňa dychové cvičenia, stimuláciu dolných končatín vírivým kúpeľom a prvkami bazálnej stimulácie, rehabilitačné techniky spojené s využitím elektroliečebných prístrojov, pomôcky na precvičovanie horných a dolných končatín
 • pri nácviku chodze sa používajú všetky dostupné podporné rehabilitačné pomôcky - rolátor, trojkolka, G-aparát

Kultúrne a vzdelávacie podujatia:

 • 1x do mesiaca "Oslava jubilantov" - pri kultúrnom programe oslavujeme a blahoželáme všetkým obyvateľom, ktorí mali narodeniny alebo meniny v daný mesiac. Oslavy sa môžu zúčastniť aj ich rodinní príslušníci a blízkych
 • dobrovoľníctvo - skupinové, individuálne
 • vzdelávacie prednášky na rôzne témy
 • kultúrne podujatia (vystúpenia umelcov, vystúpenia - MŠ, ZŠ, ZUŠ)
 • 1x do mesiaca masáže rúk, úprava obočia, manikúra (spolupráca so strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky)

Duchovné aktivity

Prijímatelia majú možnosť zúčastniť sa duchovných stretnutí (modlitba sv. ruženca, svätá omša, sv. spoveď, služby Božie) v našej kaplnke, je im poskytnuté duchovné poradenstvo a doprevádzanie kňazom vo finále života.
Rešpektujeme prísne individuálne požiadavky obyvateľov, ako aj ich príbuzných pre túto formu duchovnej starosltivosti, vychádzame z individuálnej a rodinnej anamnézy, čo akceptujeme v našej ponuke.

Ostatné aktivity a vzdelávanie zamestnancov:

 • účasť na seminároch, konferenciách so seniorskou problematikou (Alzheimerova choroba, demencia, používanie zdravotníckych pomôcok, štandardy kvality, zmena zákonov...)
 • aktívne prezentovanie života seniorov v televíznych, rozhlasových a tlačových správach
 • pedagogické pôsobenie v rámci pedagogickej fakulty UK – DSA má certifikát fakultnej školy
 • v rámci Slovenskej zdravotnej univerzity sme trvalým výcvikovým pracoviskom pre komunitné ošetrovateľstvo
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktivity v DS Archa

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies